Verzuim. Als werkgever wilt u er alles aan doen om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf zo snel mogelijk te verlagen. Logisch, uw werknemers zijn immers belangrijk. Maar uit onderzoek blijkt dat achter 70% van de ziekmeldingen een andere oorzaak schuil gaat. Denk aan werkstress, een opeenstapeling van loonbeslagen (angst en schaamte), privéomstandigheden en conflicten met klanten of collega’s. Deze symptomen zijn op tijd te constateren als er wordt geluisterd en als de juiste vragen worden gesteld.

Grip op ziekte en verzuim

Prevenzo helpt uw medewerkers door begeleiding te geven, aandachtig te luisteren, mee te leven, en de juiste vragen te stellen. Hierdoor krijgen we grip op ziekte en verzuim. Door de gezondheid van uw werknemers, fysiek en mentaal, centraal te stellen zorgen wij ervoor dat ze snel weer tot bloei komen in het arbeidsproces. En zo bespaart u kosten en blijft de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd.

Feature Image

Regelgeving & uitvoering

Prevenzo is aangesloten bij een uitkeringsadministratie uit het eigen netwerk. Dit betekent dat u als werkgever ondersteunt wordt in de regelgeving en uitvoering rondom uitkeringen. Wij helpen u om de juiste stappen te zetten die ervoor zorgen dat de uitkeringsadministratie op orde is en dat de werknemer weet wat hij of zij kan verwachten van een uitkeringsregeling.

Feature Image

Grip op verzuim door onze diensten

  • Verzuimbegeleiding
  • Spreekuur bedrijfsarts (preventief)
  • Coaching
  • Werkplekonderzoek
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • 2e spoor trajecten

Verzuimbegeleiding

Na de verzuimmelding van uw werknemer is het belangrijk dat het begeleidingstraject snel en adequaat opgepakt wordt. Dit betekent dat wij binnen 24 uur contact opnemen met uw medewerker. Vanuit dit punt zal de verdere begeleiding opgestart worden. U hoeft niet te wachten met het zoeken van contact totdat uw werknemer een verzuimmelding maakt. Zit uw medewerker niet lekker in zijn vel? Maakt u zich zorgen? Prevenzo wil ook graag preventief handelen!

Spreekuur bedrijfsarts (preventief)

Onze verzuimbegeleiders hebben veel kennis en verstand van zaken, maar zij zijn geen medici. Om medische oorzaken vast te stellen en om een sparringpartner te hebben maken wij gebruik van een landelijk netwerk aan gecertificeerde bedrijfsartsen. Ook zij denken graag met u mee op het gebied van het voorkomen van verzuim.

Coaching

Soms is uw medewerker niet ziek, maar heeft hij toch ondersteuning en een luisterend oor nodig. Daar zetten wij vakkundige coaches voor in.

Werkplekonderzoek

Wij denken niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden. Soms kan het noodzakelijk zijn om de werkplek van uw medewerker te beoordelen. Met welke aanpassingen kan hij zijn werk wel doen? Wat zijn de gevaren en risico’s?

Arbeidsdeskundig onderzoek

Om te mogen bepalen of een werkplek (structureel) passend is voor uw, verzuimende, medewerker zetten wij gecertificeerde arbeidsdeskundigen in om dit vast te stellen.

2e spoor trajecten

Kan uw medewerker niet meer terugkeren in zijn eigen functie en is er ook geen passend werk beschikbaar? Dan zetten wij een 2e spoortraject in. Hierin wordt samen met uw medewerker gekeken naar mogelijkheden buiten de eigen organisatie.